L Ä N K A R

Blåsippan uti backarna står. Är den fortfarande fridlyst i Stockholms län, månne? Till bild får man i alla fall ta den.